آرشیوهای ماهیانه : مهر ۱۳۹۵

دانستنیها ۲۰۱۶-۰۹-۲۵ ۲۱:۱۲:۱۰

چه کسی این مجسمه ها و تندیس های غول پیکر را ساخته است؟! چرا چهره آنها درهم کشیده و چشم هایشان فرورفته است؟! راز سرهای بزرگ مجسمه های Moai که در سراسر جزیره پراکنده شده اند و یا در کرانه دریا به  یک خط ایستاده اند، چیست؟! گویی با چشم های نگران خود در انتظار وقوع حادثه و یا در حال مراقبت از کسی یا چیزی هستند.

ادامه مطلب

دانستنیها ۲۰۱۶-۰۹-۲۵ ۱۷:۴۲:۱۰

چه کسی این مجسمه ها و تندیس های غول پیکر را ساخته است؟! چرا چهره آنها درهم کشیده و چشم هایشان فرورفته است؟! راز سرهای بزرگ مجسمه های Moai که در سراسر جزیره پراکنده شده اند و یا در کرانه دریا به  یک خط ایستاده اند، چیست؟! گویی با چشم های نگران خود در انتظار وقوع حادثه و یا در حال مراقبت از کسی یا چیزی هستند.

ادامه مطلب