آرشیوهای ماهیانه : تیر ۱۳۹۵

تحول کارآفرینی در چین ۲۰۰۸

آیدا بکتاشی:

 طي سالهاي گذشته رشد نفوذ اينترنت در جامعه چين با سرعتي بسيار بالا ادامه پيدا كرده است. تحقيقات نشان ميدهد طي سالهاي آتي تاثير تجارت الكترونيك در تمام سطوح از خرد و كلان بر اقتصاد چين بسيار بيشتر از تاثيري است كه اين نوع تجارت بر اقتصادهاي غربي بر جا ميگذارد.

 

                                            

در حدود سال ۱۹۹۵ براي چينيها تصور خريد يك كالا (اغلب از يك غريبه) با كليك كردن يا فشار يك دكمه در صفحه كليد تصوري غيرممكن بود. همچنين اگر آنقدر خوششانس بوديد كه خط تلفن داشته باشيد، سرعت اينترنت آنقدر پايين و گران بود كه امكان انجام اين امور يا استفاده از اين ابزار براي كسب و كار غيرممكن ميشد. بانكها با اين روشها آشنا نبودند و انجام معاملات بسيار وقتگير بود. به اين ترتيب در آن سالها اينترنت يك روش مناسب براي انجام معاملات تجاري و مالي شركتها محسوب نميشد.

اما روند رو به رشد مبادلات در شكل الكترونيك در جهان به تدريج شركتهاي تجاري چين را وادار كرد اين شيوه را امتحان كنند. در سالهاي اوليه شركتها براي يافتن خريدار كالاي خود يا فروشنده مواد اوليه از اينترنت استفاده كردند. 

با ورود چين به سازمان تجارت جهاني، زمينه براي استفاده شركتهاي متوسط و كوچك اين كشور از تكنولوژي اطلاعات فراهمتر شد. طي سالهاي اوليه يعني بين سالهاي 2000 تا 2003 دو روند باعث شد تمام اقشار جامعه چين اعم از شركتها و مصرفكنندگان به استفاده از اينترنت بپردازند: نخستين نسل استفادهكنندگان از اينترنت از دانشگاهها فارغالتحصيل شدند و به جاي پرداختن به بازيهاي كامپيوتري به خريد كالا از طريق اين شبكه پرداختند.

با رشد سرانه درآمد و متنوع شدن كالاها، رفتار مصرفكنندگان تغيير كرد و زيرساختهاي لازم براي خردهفروشي اينترنتي فراهم شد. بديهي است كه با پديد آمدن اين تحولات بسياري از افراد جوياي ابزارهاي جديد كارآفريني، از اين شيوه استفاده كردند.

روند دوم آغاز سرمايهگذاري عظيم شركتهاي فعال در حوزه تجارت الكترونيك در چين بود. در نتيجه اين تحول رقابتي شديد بين شركتهاي چيني و اين شركتها پديد آمد كه به افزايش استفاده شركتهاي چيني از اين ابزار منجر شد. شركتهاي چيني براي تامين نيازهاي مصرفكنندگان وادار شدند خدمات متنوعي ارائه دهند. در سال 2007 ، 50 ميليون چيني از طريق اينترنت به خريد كالا پرداختند و براي نخستين بار ارزش مبادلات تجاري از اين طريق بيشتر از ارزش فروش كالا توسط فروشگاههاي بزرگ خردهفروشي نظير وال مارت شد. همچنين سال پيش تعداد خريداران كالا از اينترنت بيشتر از استفادهكنندگان از كارتهاي اعتباري بود.

آمارها نشان ميدهد يك ميليون كارآفرين در چين از تكنولوژي اطلاعات جهت انجام كارهاي مختلف خود استفاده ميكنند. اين افراد غير از كسانياند كه كسب و كارشان مبتني بر اينترنت است. حركت فعالان اقتصادي چين به سوي تجارت الكترونيك فرصتهاي بيشماري را هم براي چينيها و هم در سطح جهان به وجود آورده است. اين حركت همچنين ساختار تجاري چين را بيش از پيش با ساختار جهاني تجارت تلفيق كرده است. نسل جديد كارآفرينهاي چيني كسانياند كه با هزينه پايين و با استفاده از ابزارهاي جديد و پيشرفته در اقتصاد خود نقشي بزرگ ايفا ميكنند. 

مرجع: http://www.fareghotahsilan.com/wp/?p=585

ادامه مطلب

واقعیت زندگی

عروسک و اسباب بازی که در پنج سالگی خراب شد و کلی غصه اش را خوردیم، در ده سالگی دیگر اصلا مهم نیست..

نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را تلخ کرد در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شده است.

آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم و بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیایمان ویران شد، در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور دور شده که حتی ناراحتمان هم نمیکند…

و چکی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر استرس و بی خوابی کشیدیم، در چهل سالگی یک کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است…
پس یقین داشته باش که مشکل امروزت، اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست…این یکی هم حل می شود …میگذرد و تمام میشود…غصه خوردن برای این یکی هم همان قدر احمقانه است که در سی سالگی برای خراب شدن عروسک و اسباب بازی پنج سالگی ات غصه بخوری!!!!! همه مشکلات،همان عروسک و اسباب بازی پنج سالگی است..

ادامه مطلب

نگرش خود را مثبت کنید!!!

     در ساختار شخصیت ما انسانها، افکار از چنان قدرتی برخوردارند كه ميتوانند سازنده يا ويرانگر باشند، بنابراين بايد بياموزيم كه افكارمان را هوشمندانه كنترل كنيم تا در زندگي به موفقيتها و كاميابيهای بزرگیدست يابيم، يكي از اين راهكارها يادگيری روشهايی است كه باعث مثبت انديشی در ما ميشود و افكار منفی را از ما دور ميكند.

   در زير به 30 مورد از توصيه هايی كه باعث ايجاد مثبت انديشی ميشوند اشاره ميشود:

۱- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشيم و خود را خوب، دانا و با ارزش بدانيم.
۲-  ليستی از صفات مثبت خود تهيه كنيم و راه های تقويت آنها را بيابيم و تجربه كنيم.
3- ليستی از افكار منفی خود در طی روز تهيه و سعی كنيم برای هر فكر منفی يك فكر مثبت معادل بيابيم تا به كمك آن بتوانيم با افكار منفی مقابله كنيم.
4- سعی كنيم در گفتار و برخوردهای روزانه از كلمات و جملات مثبت استفاده كنيم، مثلا در ملاقات با ديگران به جای استفاده از كلمه “خسته نباشيد” كه دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوييم “خدا قوت” ، “شاد باشيد” و امثال اینها.
5- افكار خود را متوجه خوبيها و جنبه هاي مثبت زندگی كنيم تا به مرور مثبت نگر شويم.
6- با خوش بينی، سعی كنيم دستوراتی را به ذهن خود بدهيم كه انديشه های جديد مثبت شكل گيرند.

۷- هر روز صبح كه از خواب برميخيزيم با نگاه كردن به منظره اي زيبا، روز خود را با نشاط آغاز كنيم.
۸- از افراد منفی نگر يا موقعيتهايی كه باعث ايجاد افكار ناخوشايند يا منفی ميشوند دوری و يا سعی كنيم كمتر با آنها برخورد داشته باشيم.
۹- به مشكلات به عنوان محكی براي ارزيابی توانايی های خود نگاه كنيم و هرگز نتيجه بدی را پيش بينی نكنيم زيرا مشكلات فقط به اندازه ای مهم هستند كه ما آنها را مهم می پنداريم.
۱۰- به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتنی گذشته خود فكر كرده و سعی كنيم آنها را تكرار نماييم.
۱۱- از ترديد و دودلی دوري كرده و كارها را با جديت دنبال كنيم.
۱۲- به ندای منفی درونی خود و تلقين هايی نگران كننده و مخرب ديگران بی توجه باشيم و سعی كنيم عكس آنها را انجام دهيم.

۱۳- به قدرت بيكران خداوند ايمان داشته باشيم و با خود تكرار كنيم كه من لياقت بهترينها را دارم و با لطف خداوند به آنها خواهم رسيد.
۱۴- از ميان اهداف خود هدفی را انتخاب كنيم كه اميد بيشتري به موفقيت آن داريم و در تلاش برای تحقق آن، به فكر تاييد يا تكذيب ديگران نباشيم.
۱۵- در توصيف احوال و زندگی خود از كلمات مثبت استفاده كنيم.
۱۶- در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از كلمات مثبت و روحيه بخش استفاده كنيم.
۱۷- از چشم و هم چشمی و حسادت كه باعث ايجاد افكار منفی ميشود دوری و سعی كنيم روشی را انتخاب كنيم که دیگران قبلا برگزیده اند و موفق شده اند.
۱۸- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نكنيم و بدانيم كه در سايه سعی و تلاش به آنچه بخواهيم ميرسيم.

۱۹- قدر لحظات زندگی را بدانيم و آنها را بخوبی استفاده كنيم، زيرا هرگز تكرار نخواهند شد.
۲۰- براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد مربوط به خود، شخصا اقدام كنيم و مطمئن باشيم كه ميتوانيم آنها را از بين ببريم.
۲۱- از خود انتظار بيش از حد نداشته باشيم و خود را همه فن حريف ندانيم، به عبارت ديگر، از كمال گرايی مطلق كه باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی ميشود خودداری كنيم.
۲۲- خود را از قيد و بندهای آزار دهنده رها ساخته و ساده زندگی كنيم تا فكر و خيال آسوده ای داشته باشيم.
۲۳- از انزوا و گوشه گيری كه باعث ايجاد افكار منفی ميشود دوری كرده و اوقات خود را در جمع خانواده و دوستان سپری كنيم.
۲۴- هر وقت كه احساس كرديم افكار منفی به سراغمان آمده است، وضعيت خود را تغيير دهيم و به كاری سرگرم شويم.

۲۵- ممكن است هنگام خواب در رختخواب، افكار منفی به سراغمان بيايد، پس تا خسته نشده ايم به رختخواب نرويم.
۲۶- هرگز خود را بدبخت و ناتوان و درمانده احساس نكنيم و از مطالعه و گوش دادن به اشعار و مخصوصا آهنگهايی كه چنين احساسی را القا ميكنند خودداری كنيم.
۲۷- اعتماد به نفس خود را در هر شرايطی حس كنيم و هرگز به ديگران اجازه ندهيم آنرا متزلزل كنند زيرا اعتماد به نفس كليد خلق تفكر مثبت است.
۲۸- خنديدن را فراموش نكنيم، خنديدن باعث ميشود تا افكار ناراحت كننده و منفی جاي خود را به افكار مثبت و شاد بدهند.
۲۹- بدانيم كه اجرای راهكارهای تقويت مثبت هيچ هزينه ای ندارند و به سن افراد نيز مربوط نميشوند.
۳۰- بايد به تقويت مثبت انديشی ايمان داشته باشيم و اين شعار را هرگز فراموش نكنيم كه:

اگر افكارمان را كنترل كنيم، زندگي مان متحول ميشود

ادامه مطلب

هنر بونسای (درختهای مینیاتوری) +عکس

نوعی هنر باغبانی است در واقع درختی است که پا کوتاه  شده باشد.

B0N به معنای بشقاب ، سینی ، گلدان وsai به معنای کشت و کار است.   پس Bonsai یعنی کاشت در گلدان ولی نه هر گلدانی. این هنر در چین و ژاپن متداول بوده و امروزه در سرتاسر جهان رایج است.

برای مشاهده سایر توضیحات و تصاویر به “ادامه مطلب” مراجعه فرمایید.(پایین برچسب ها)

ادامه مطلب

جشنواره عکاسی سونی

شوالیه و مرکبش، کاستاریکا (نیکلاس روزنز)

 

چین، جیانگیین، جیانگ‌سو. مجموعه‌ای از خانه‌های همسان با زمین بازی در مرکز شهر جیانگ‌یین. (کاسپر کوالسکی)

 برای مشاهده سایر توضیحات و تصاویر به “ادامه مطلب” مراجعه فرمایید.(پایین برچسب ها)

 

ادامه مطلب

داستان کارآفرینان بزرگ ایرانی-بنیانگذار شرکت مهرام

شاهرخ ظهیری هرچند حرفه معلمی را از ابتدا برای خود برگزیده بود اما این شغل چندان نیز برای او شگون نداشت. تدریس در دبیرستان دخترانه جنت در محله قلهك تهران واقعه ای را برای شاهرخ ظهیری رقم زد كه به زعم وی پس از گذشت بیش از نیم قرن هنوز در قلب و روح خود آن را حس می كند. تعریف حال و هوای آن روزگار از زبان ظهیری خواندنی است: «در آن زمان من جوانی مجرد بودم كه به قول دوستان انسان خوش برخوردی هم بودم. باید كم كم خود را برای ازدواج و تشكیل خانواده آماده می كردم. بعد از مدتی تدریس در دبیرستان جنت، یكی از دانش آموزان دبیرستان كه دختر بسیار خوش برخورد، ساعی و در عین حال زیبا و جذابی بود، توجه مرا به سوی خودش جلب كرد. این توجه رفته رفته به دلبستگی عمیقی به آن دختر در قلب من تبدیل شد. پس از مدتی احساس كردم آن دختر هم متقابلابه من علاقه و دلبستگی پیدا كرده است.»

 ظهیری خاطره اش را اینگونه ادامه می دهد: « هر دو سخت عاشق و دلبسته هم شده بودیم. از آن عشق هایی كه مشابه آن را بیشتر در كتاب ها و فیلم های سینمایی می توان سراغ گرفت. شب و روز از عشق آن دختر آرام و قرار نداشتم. می دانستم كه او هم وضعیتی شبیه به من دارد. »

اما این عشق سوزان سرانجام سوزان تری داشت: « … برای خواستگاری كسی را همراه خود نبردم. پدر دختر درباره شغل و حرفه ام سوال كرد. گفتم لیسانس حقوق هستم و شغل اصلی ام دبیری آموزش وپرورش است. در بازار هم كار می كنم. اما پدر دختر در نهایت سنگدلی گفت به معلم جماعت دختر نمی دهم. »

 آنگونه كه ظهیری می گوید، آن دختر به اجبار پدر به ازدواج یك جناب سرهنگ درمی آید، اما پس از مدتی دست به خودكشی می زند. عشق بی سرانجام به آن دختر و طعنه پدر خانواده دختر مورد علاقه شاهرخ ظهیری جوان سنگ بنایی شد برای جهش به سوی كسب و كار. فروشگاه منسوجات كارخانه درخشان یزد در مقابل سبزه میدان تهران، برای شاهرخ ظهیری در حكم ایستگاه اول قطاری بود كه او را تا قله صنعت غذایی ایران رساند.

 برای مشاهده بقیه مطلب بر روی “ادامه مطلب” کلیک نمایید…

ادامه مطلب

خلاقیت در پرچین

 

یکی از زیبایی های باغ ها، وجود یه دیوار یا پرچین قشنگه. یه چیزی که وقتی از بیرون نگاهش می کنی بتونی زیبایی باغ رو از همین بیرون ببینی. ایده های زیادی برای ساخت پرچین و دیوار برای باغ و باغچه وجود داره، اینجا چندتا از بهترین و خلاقانه ترینشون رو براتون آوردیم. در ساخت این دیوارها از ایده های خاصی استفاده شده، مثل نقاشی های زیبا، استفاده از قاب های گل، آویزون کردن گلدان با گل و یا حتی در بعضی از اون ها می بینید که از پنجره های قدیمی هم استفاده کردن. در کل ایده هایی که در ادامه براتون آوردیم، ایده هایی هستن که با کمترین هزینه و با یه خورده خلاقیت می تونید یه دیوار خیلی قشنگ برا باغتون درست کنید. اگه از این ایده ها استفاده کردید و نتیجه کار باب میلتون بود، عکسش رو برا ما هم بفرستید تا ببینیم.

 

نرده های تزئین شده یا شیشه های رنگی کوچک

 

 

نقاشی درخت بر روی نرده ها

 

 

دیوار پر از خونه کنجشک

 

 

 

 

بقیه ی تصاویر در “ادامه مطلب” (پایین برچسب ها را کلیک کنید)

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد خود!/ داستانکی بسیار جذاب

ارزیابی عملکرد خود

پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد.

پسرک پرسید: خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟
زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد.
پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می دهد انجام خواهم داد.

زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است.
پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت. مجددا زن پاسخش منفی بود.
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر…، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم.
پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند.

منبع:http://tabligh121.blogfa.com/post-10.aspx

ادامه مطلب