آرشیوهای ماهیانه : آبان ۱۳۹۴

بیوگرافی حاضران واقعه کربلا

متن زیر حاصل جمع آوری از بسیاری از منابع تشییع می باشد و صرفا تارخ نگاریست لذا استناد به آن نظر فقها و اهالی فن دیگ است و سایت حاضر تایید یا رد نمینماید.

 

ام بسیاری از افراد را می شنویم اما نسبت آنان را با یکدیگر نمی دانیم. سن و سال آنان را نمی دانیم. بیوگرافی آنان را نمی دانیم. زمان و مکان آن را نمی دانیم. کمیت یا شغل و یا… آن را نمی دانیم. این ندانستن ها جو را تاریک و مبهم می نماید و مانع از برقراری ارتباط می شود… لذا بر آن شدیم تا با استفاده از منابع مختلف بیوگرافی یاران عاشورائی امام حسین(علیه السلام) را ارائه نمائیم امید است که مفید حال ما باشد.

به گزارش صاحب نیوز، این متن در ۸ بخش تنظیم شده است: شهدای خاندان امام حسین، شهدای خاندان امام علی، شهدای خاندان امام حسن (علیهم السلام)، شهدای خاندان جعفربن ابی طالب، خاندان مسلم بن عقل، شهدا از سفیران امام حسین، یاران از غیر بنی هاشم، و بالاخره زنان هاشمی و زنده کنندگان خون شهدای کربلا.

الف) شهدای خاندان بنی هاشم:

ادامه مطلب