آرشیوهای ماهیانه : اردیبهشت ۱۳۹۴

ریباترین طراحی های اسلحه های کمری

سلحه مفهومی خشن است که همواره پیام‌آور خشونت و کشتار بوده است اما طراحان این عرصه نیز همانند دیگر محصولات خالی از استعداد زیبا بین نیستند و آثار آنها نیز گاهی ماهیت خشن خود را پشت یک طراحی زیبا پنهان می‌کنند.

ادامه مطلب