آنِنِربه Ahnenerbe

آنِنِربه Ahnenerbe

آنِنِربه

Ahnenerbe

آننربه نام موسسه تحقیقاتی است که در دوران حکومت نازی ها با هدف مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ و فرهنگ آلمان و نژاد آریایی تاسیس شد. پایه های اولیه این سازمان در 1 ژوئیه 1935 توسط (هاینریش هیملر) ، (هرمان ویرث) و (ریشارد والتر داره) گذاشته شد. آننربه پس از تاسیس و سازماندهی، تیم تحقیقاتی از دانشمندان را به منظور یافتن خاستگاه آریایی ها و چگونگی زندگی و کوچ آن قوم تشکیل داد. دفتر مرکزی این سازمان در شهر مونیخ قرار داشت.